Hvad er healing?

Healing er et flow af energi, som går ind og påvirker vores energisystem – det der også kaldes chakraer og meridianer – og har et direkte tilhørsforhold til vores fysiske organer og hele kroppen. Når energien til vores krop i disse energibaner forstyrres, så har kroppen sværere ved at klare sig imod sygdomme.

Energisystemet påvirker også vores mentale helbred og vores sindstilstand. Det betyder, at hvis der er i ubalance, så bliver vi stressede og har sværere ved at finde overskud i hverdagen.

Med et godt energisystem, der har det rigtige flow og den rette balance, styrkes vores immunforsvar, og vi har det bedre.

 

Jeg møder dig som klient, præcis hvor du er i din fysiske og psykiske tilstand, så du kan opnå et forbedret helbred.